Demografia Torunia na koniec roku 2022

Na koniec 2022 roku, dokładnie na dzień 31 grudnia, w Toruniu notowano 173 788 osób posiadających tam meldunek stały. Dla porównania, liczba osób przebywających w tym mieście w sposób tymczasowy wynosiła 6289. Sumując obie te liczby, otrzymujemy końcowy wynik 180 077 mieszkańców zamieszkałych w Toruniu, zarówno na stałe, jak i tymczasowo.

Gdy przyjrzymy się bliżej statystykom dotyczącym poszczególnych dzielnic miasta, okazuje się, że najwięcej ludności zamieszkuje Chełmińskie Przedmieście. Następnie, pod względem popularności osiedli wśród mieszkańców Torunia, mamy Rubinkowo i Bydgoskie Przedmieście. Z kolei Na Skarpie oraz Wrzosy zamykają ten ranking, będąc kolejnymi najbardziej zaludnionymi obszarami miasta.