Dariusz Chrobak, znany twórca literacki, spotka się z czytelnikami w Książnicy Kopernikańskiej

22 lutego 2024 roku, o czwartkowej godzinie 18:00 Toruński Klub Poetów zaprosi do Książnicy Kopernikańskiej na bezpłatne spotkanie z Dariuszem Chrobakiem. Znany autor będzie gościem tej renomowanej instytucji kulturalnej.

Chrobak, rozpoczynając karierę na początku lat 90., przyznaje, że to właśnie Lipnowska Grupa Literacka miała kluczowy wpływ na jego twórczość. Dołączył do niej w 1991 roku i wspomina z radością comiesięczne spotkania do północy, podczas których wymieniał spostrzeżenia i tworzył imponujące wiersze.

Pierwsze trzy tomiki poetyckie wydane przez Chrobaka zostały opublikowane za sprawą Klubu Nauczycielskiego we Włocławku. Jego debiutancki tomik z 1991 roku, „Dialog także z sobą”, składał się z „wierszy emocjonalnych” poruszających tematy mikrokosmosu, rodziny, uczuć, dzieci i erotyki. Drugi tomik, „Nanizanie słów” (1993), był wynikiem „obsesji słowotwórczych, rozpoznawania znaczeń, zabawy słowem”. „Strofowanie słów” z 1997 roku to zbiór tekstów, które łączą „wiersze słowotwórcze” (strofowane jako kontynuacja nanizania) z regionalnymi.

Dwie kolejne książki poetyckie Dariusza Chrobaka, „Toki słów” (2005) i „Potoki słów” (2006), zostały wydane nakładem Lipnowskiej Grupy Literackiej.

Chrobak nie tylko pisze poezję, ale również jest autorem prozy – legend, baśni, opowiadań i bajek. Jego twórczość była wielokrotnie nagradzana. W swoim zawodowym życiu pełni także funkcję nauczyciela historii oraz dyrektora Szkoły Podstawowej w Czernikowie.