Co dalej z dawnym Uniwersamie przy Szosie Chełmińskiej?

Co dalej z byłym centrum handlowym? Mowa oczywiście o dawnym Uniwersamie przy Szosie Chełmińskiej w Toruniu. Nieruchomość ta od 11 lat jest niezagospodarowana. Sytuacja ta  przeszkadza mieszkańcom i turystom.

Wiele propozycji zagospodarowania

W przeszłości wiele było propozycji zagospodarowania tego terenu, ale żadna z nich nie została zrealizowana. Jednakże, wygląda na to, że sytuacja może się zmienić. Niedawno spór między Bresse Polem a IGI Toruń Sp. z o.o. rozstrzygnął przez Sąd Okręgowy w Toruniu, co może oznaczać pojawienie się nowego inwestora, który zechce zagospodarować ten teren.

Jakie są możliwe scenariusze?

Obecnie spółka Bresse Pol rozważa dwa warianty zagospodarowania tej nieruchomości. Pierwszy z nich to niwelacja istniejącego obiektu i realizację inwestycji o charakterze handlowo-usługowo-biurowym. Drugi Marian to adaptacja istniejącej zabudowy wraz z zagospodarowaniem pozostałej części działki zgodnie z zapotrzebowaniem rynku i aktualnymi standardami budowlanymi. Jednakże, każdy z tych wariantów wiąże się z ograniczeniami, w tym z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz brakiem funduszy na realizację inwestycji.