Brak infrastruktury do segregacji bioodpadów na toruńskich osiedlach budzi kontrowersje

Mieszkańcy wielu domów w Toruniu otrzymali od Urzędu Miasta worki na bioodpady, które są dostarczane bezpośrednio lub za pośrednictwem zarządców wspólnot mieszkaniowych. Jednakże, zastanawiają się nad sensem tego działania, jeśli na ich osiedlach nie ma pojemników, do których mogliby wrzucić te worki. Dodatkowo, ciekawi ich, dlaczego nie mogą skorzystać ze zniżki na opłaty za odbiór odpadów przewidzianej dla użytkowników kompostowników, jako mieszkańcy budynków wielorodzinnych.

Prowadzenie akcji dystrybucji biodegradowalnych worków to inicjatywa pilotażowa, mająca na celu wzrost ilości gromadzonych bioodpadów pochodzących z zabudowy wielorodzinnej i poprawę ich czystości. Aktualnie bioodpady często są wyrzucane do brązowych pojemników w foliowych woreczkach, co stanowi duże utrudnienie w procesie ich kompostowania – tłumaczy Malwina Jeżewska, rzeczniczka prezydenta Michała Zaleskiego. Biodegradowalne worki podczas procesu kompostowania ulegają samorzutnemu rozkładowi, stając się częścią kompostu, co nie stanowi problemu w procesie ich zagospodarowania.