Badania archeologiczne na terenie Torunia odsłaniają historię miasta

Sambor Gawiński, wojewódzki konserwator zabytków, poinformował we wtorek publicznie, że planowane są dalsze badania archeologiczne na obszarze toruńskiego Starego Miasta. Obszar ten rozciąga się od Bramy Klasztornej, na zachodzie, do wschodniej ściany Koszar Racławickich, a na północy graniczy z miejscem, gdzie obecnie prowadzone są już inne prace archeologiczne – w obrębie kompleksu kościelnego św. Ducha.

W wyniku tych działań planowany jest postój robót budowlanych w tym rejonie, aby umożliwić przeprowadzenie badań. Decyzja ta była konieczna po tym, jak wydarzenia z poprzedniego dnia niespodziewanie ujawniły fragmenty potencjalnie historycznego znaleziska. W trakcie prac budowlanych, koparka natknęła się bowiem na to, co przypuszczalnie jest średniowiecznym brukiem.

Ukryty pod warstwą ziemi bruk mógł być drogą do kościoła św. Ducha. Ten kościół jest częścią większego kompleksu zabytkowego, który został odkryty między Bramą Klasztorną a Koszarami Racławickimi. W skład tego kompleksu, pochodzącego z XIII wieku, wchodzi nie tylko wymieniony kościół, ale także szpital i klasztor benedyktynek, zbudowany już na początku XIV wieku. Ten kościół jest najstarszym miejscem kultu religijnego w Toruniu i to tam dokładnie pochowano pierwszych członków wspólnoty zakonnej.