Akcja "Razem świecimy przykładem" – apel o noszenie elementów odblaskowych na drodze

W ramach swojej misji ochrony bezpieczeństwa na drogach, służby miejskie Torunia, w tym policja, straż miejska i straż pożarna, we współpracy z NZOZ Rafmed Medical i Technikum Mundurowe planują przeprowadzić razem akcję pod hasłem „Razem świecimy przykładem”. Akcja ta, która odbędzie się w najbliższy wtorek i czwartek na dworcach w Toruniu, ma na celu promować konieczność noszenia odblasków przez pieszych. W ramach tej inicjatywy, organizatorzy będą rozdawali opaski odblaskowe i przypominali o zasadach bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Kampania „Razem świecimy przykładem” to program edukacyjno-profilaktyczny, którego głównym celem jest podkreślenie istotności stosowania elementów odblaskowych przez pieszych. Jest to szczególnie ważne w okresie jesienno-zimowym, kiedy dni są krótsze, a warunki pogodowe mogą być niekorzystne. Poranki pełne mroku i wczesne zapadanie zmroku skracają widoczność na drodze, co sprawia, że piesi bez odblasków są prawie niewidoczni dla kierowców. Zastosowanie elementów odblaskowych poprawia widoczność, zwiększa poziom bezpieczeństwa i może nawet uratować życie. Dlatego noszenie odblasków powinno być nawykiem, a w niektórych sytuacjach jest nawet wymagane prawnie.

Zgodnie z przepisami ruchu drogowego, piesi poruszający się po drodze po zmierzchu, poza terenem zabudowanym, muszą mieć na sobie elementy odblaskowe widoczne dla innych uczestników ruchu. To zasada, której przestrzeganie jest nie tylko korzystne dla własnego bezpieczeństwa, ale także obowiązkowe.