Zakładanie spółek Toruń – jak to zrobić?

Zakładanie spółki polega na formalnym ustanowieniu prawnego podmiotu, który może prowadzić działalność gospodarczą, zawierać umowy, nabywać i zbywać mienie oraz podlega odpowiedzialności prawnej. Z tego artykułu dowiesz się więcej o zakładaniu spółek Toruń.

Zakładanie spółek przez Internet – jak założyć spółkę?

 

Możliwość zakładania spółek online dotyczy wyłącznie prostych spółek, które nie wymagają wprowadzenia do aktu założycielskiego niestandardowych przepisów. Warto mieć na uwadze, że sposób rejestracji spółki w KRS jest zależny od sposobu zawarcia umowy spółki. Jeśli dokonano tego w systemie S24, spółkę można zarejestrować wyłącznie za pośrednictwem tego systemu.

 

Obecnie wnioski o rejestrację spółek w KRS można złożyć na dwa sposoby – przez Internet na portalu S24 lub tradycyjnie w formie aktu notarialnego przez Portal Rejestrów Sądowych. Nie ma możliwości złożenia papierowego wniosku w urzędzie.

 

Jakie spółki można założyć przez Internet?

 

Przez Internet, czyli za pośrednictwem systemu S24, można dokonać rejestracji spółek:

  • z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • jawnych,
  • komandytowych,
  • prostej spółek akcyjnych.

 

Jak otworzyć spółkę z o.o. przez Internet?

 

W pierwszej kolejności należy założyć konto w systemie S24 oraz dokonać jego autoryzacji za pomocą linku, który zostanie wysłany na wskazany adres e-mail. Kolejnym krokiem jest założenie spółki przez Internet np. z o.o. – czyli wybranie formy prawnej naszego przedsiębiorstwa, nadanie spółce nazwy, a także określenie jej siedziby.

 

Kolejnym krokiem jest wypełnienie wzoru umowy wybranej przez nas spółki i uzupełnienie danych dotyczących – przedmiotu działalności, wspólników wraz z określeniem ich roli w spółce, wysokości wkładów własnych, czasu trwania spółki, podziału zysków i strat, możliwości zbycia ogółu praw i obowiązków wspólników, trybu zmiany umowy spółki oraz reprezentacji spółki. Następnym krokiem jest podpisanie umowy przez wszystkich wspólników. 

 

Ponadto do systemu należy wprowadzić dodatkowe dokumenty w formacie PDF i podpisać je (najlepiej za pomocą podpisu kwalifikowanego, profilu zaufanego lub podpisu osobistego). Wart mieć na uwadze, że ich wzorów nie ma w systemie i należy je sporządzić samodzielnie. Należą do nich:

  • oświadczenie czy spółka jest cudzoziemcem w rozumieniu Ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody osoby powołanej do reprezentowania spółki (konieczność załączania zgody nie dotyczy osoby, która wniosek o wpis podmiotu do rejestru podpisuje lub udzieliła pełnomocnictwa do jego złożenia) wraz z oświadczeniem o jej adresie do doręczeń,
  • lista zawierająca dane oraz adresy do doręczeń osób uprawnionych do reprezentowania spółki.

 

Dlaczego warto uzyskać pomoc prawną przy zakładaniu spółek?

 

Skorzystanie z pomocy prawnika przy zakładaniu spółek Toruń ma wiele korzyści i może znacząco ułatwić cały proces. Dlaczego warto uzyskać pomoc prawną przy zakładaniu spółek w Toruniu?

 

Przede wszystkim dla samego zrozumienia przepisów prawnych, ponieważ prawo dotyczące zakładania i rejestracji spółek może być skomplikowane i różnić się w zależności od rodzaju spółki. Prawnicy specjalizujący się w tej dziedzinie znają aktualne przepisy i mogą pomóc Ci zrozumieć, jakie kroki należy podjąć. Ponadto prawnik może doradzić, jaki rodzaj spółki najlepiej pasuje do Twoich celów i planów biznesowych. Może również pomóc w opracowaniu umowy spółki, która uwzględni wszystkie istotne kwestie.

 

Prawnik Toruń może pomóc zidentyfikować potencjalne ryzyka i problemy, które mogą się pojawić w trakcie procesu zakładania spółki. Dzięki jego wiedzy możesz uniknąć błędów i komplikacji. Specjalista z zakresu zakładania spółek Toruń może również pomóc w przygotowaniu i weryfikacji wszystkich dokumentów niezbędnych do założenia spółki, takich jak umowy, pełnomocnictwa, statuty itp. Ważnym czynnikiem jest także możliwość zajęcia się kontaktami z urzędami lub rejestratorem, co może znacznie zaoszczędzić czas i stres związany z formalnościami.

 

Do zadań prawnika Toruń należy również rozwiązywanie sporów lub komplikacji w trakcie procesu zakładania spółek przez Internet, lub tradycyjnie. Prawnik będzie w stanie reprezentować Twoje interesy i pomóc w ich rozwiązaniu. Pracownicy kancelarii posiadają wiedzę na temat aktualnych przepisów prawnych, co oznacza, że mogą doradzić Ci również w zakresie najlepszych praktyk i nowych regulacji.

 

Podsumowanie – zakładanie spółek Toruń

 

Aby zakładanie spółek przez Internet było skuteczne, warto współpracować z prawnikiem, który ma doświadczenie w zakresie zakładania spółek oraz zrozumienia lokalnych przepisów. To inwestycja, która może się opłacić w postaci spokoju umysłu i uniknięcia potencjalnych problemów prawnych. Skorzystanie z pomocy prawnika daje pewność, że proces zakładania spółki Toruń zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami, a Ty będziesz miał wsparcie w przypadku jakichkolwiek pytań, czy problemów.

 

Sprawdź również najnowsze aktualności w Toruniu.