Wyniki konkursu na dofinansowanie rozwoju sportu seniorskiego w Toruniu na 2024 rok

Decyzja o wynikach konkursu związanej z rozwojem działalności sportowej dla seniorów w 2024 roku została podjęta. W ramach tego programu, 32 kluby sportowe z Torunia otrzymają dofinansowanie na realizację aż 33 propozycji szkoleniowych skierowanych do kategorii senior.

Konkurs na przeprowadzenie zadań zleconych przez Gminę Miasto Toruń rozpoczął się 16 listopada poprzedniego roku. Budżet przewidziany na realizację projektów w ramach programu „Rozwój sportu w kategorii senior” na bieżący rok wynosi 8 280 000,00 zł. Środki te zostaną użyte do sfinansowania szkoleń sportowych, które odbędą się pomiędzy 25 stycznia a 31 grudnia 2024 roku.

Środki finansowe przewidziane w projekcie mają na celu:

  • Szkolenie sportowe dla toruńskich drużyn i zawodników uczestniczących w rywalizacji sportowej wśród seniorów,
  • Organizowanie i wspieranie udziału toruńskich teamów, zespołów i graczy w rozgrywkach na różnych poziomach rozgrywkowych w kategorii seniorów, a także innych wydarzeń sportowych,
  • Zachowanie wysokiej jakości wyników sportowych drużyn, ekip oraz zawodników reprezentujących kluby sportowe z Torunia wśród seniorów,
  • Promowanie Torunia jako miasta sprzyjającego rozwoju sportu, poprzez organizację spotkań na najwyższych szczeblach rozgrywek oraz uczestnictwo w imprezach sportowych na scenie krajowej i międzynarodowej.