Walka z nielegalnymi wysypiskami śmieci w Toruniu – apel do mieszkańców

Jeśli na twojej drodze pojawi się miejsce, gdzie odpady gromadzone są w sposób nielegalny, prosimy o informację. Tego typu zgłoszenia przyjmuje Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia.

Całorocznie utrzymujemy otwarte drzwi dla wszystkich tych, którzy zauważyli obszary zanieczyszczone przez nielegalne wysypiska śmieci. Naszym głównym celem jest utrzymanie czystości w przestrzeniach publicznych, dlatego wsparcie mieszkańców Torunia jest dla nas bezcenne. Do naszych obowiązków należy również pomoc w organizacji społecznych wydarzeń sprzątających tereny miejskie. W ramach współpracy oferujemy bezpłatne rękawice i worki do zbierania odpadów, a także zapewniamy ich odbiór po zakończonym sprzątaniu przez wolontariuszy.

Każdego roku likwidacja nielegalnych wysypisk wymaga wielkiego zaangażowania oraz inwestycji finansowych. Podczas realizacji naszych działań w 2023 roku udało nam się usunąć odpady o łącznej wadze 1064,32 Mg. W tym 17,83 Mg odpadów udało nam się usunąć dzięki akcjom społecznym, przeprowadzonym w 129 lokalizacjach na terenie gminy.

Utrzymanie czystości i porządku to nie tylko nasze zadanie, ale również zobowiązanie każdego mieszkańca. Apelujemy do wszystkich o odpowiedzialne zachowanie i reagowanie na sytuacje łamania przepisów dotyczących ochrony środowiska i postępowania z odpadami. Dzięki współpracy z lokalnymi stowarzyszeniami, udało nam się oczyścić wiele terenów na obszarze Torunia. Razem z wolontariuszami uporządkowaliśmy 36 lokalizacji, usuwając 17,83 Mg odpadów.