W Toruniu jest coraz mniej ludzi

Czas na podsumowanie danych statystycznych z Torunia. Jak się okazuje, w Toruniu jest coraz mniej osób. Jak prezentują się pozostałe statystyki? Sprawdzamy!

Ujemny przyrost naturalny

W naszym mieście w 2022 r. odnotowano 2588 urodzeń i 2862 zgony, co skutkowało ujemnym przyrostem naturalnym. Liczba zgonów była niższa niż w pandemicznym 2021 r., ale wciąż wysoka w porównaniu z latami poprzednimi. Z kolei liczba urodzeń w Toruniu w 2022 r. była o ponad 400 mniej niż w 2020 r. W 2022 r. Toruń liczył 173 788 stałych mieszkańców i 6289 osób zameldowanych tymczasowo, co daje łączną liczbę 180 077. W ostatnich latach liczba mieszkańców Torunia systematycznie spada, co wynika zarówno z ujemnego przyrostu naturalnego, jak i migracji.

Czy w Toruniu chętniej przybywa obcokrajowców?

W 2021 r. zameldowanych w Toruniu było 182 298 osób, a według Narodowego Spisu Powszechnego w mieście mieszkało 198 273 osoby. Wśród mieszkańców Torunia większość stanowią kobiety (54%), a mężczyźni stanowią 46%. W grupie wiekowej do 14 lat mieszkańców jest więcej niż w grupach 15-64 i 65+. Wśród mieszkańców Torunia ponad połowa to Polacy, a pozostała część to obywatele innych państw. W ciągu ostatnich dwóch lat zanotowano wzrost liczby osób zameldowanych na pobyt stały z obcokrajowcami.