Utrzymanie zieleni miejskiej w Toruniu – jak wygląda i ile kosztuje?

W ciągu minionego roku, w malowniczym Toruniu, przeprowadzono intensywne prace związane z zazielenieniem miasta. Rezultat? Na przestrzeni miasta udało się posadzić aż 617 drzew oraz imponującą liczbę 23 786 krzewów. Taka ilość nowych nasadzeń wywołała naszą ciekawość dotyczącą sposobów utrzymania i pielęgnacji tych roślin oraz kosztów z tym związanych.

Rozmawiając na temat tego, jakie działania podejmuje toruńska administracja miejska w celu utrzymania zdrowiej i pięknej zieleni, zgłosiliśmy się do miejscowego ratusza. Jak powiedziała Malwina Jeżewska, rzeczniczka prasowa prezydenta Torunia, codzienna troska o obszary zielone obejmuje wiele czynności. Między innymi jest to koszenie trawy, wygrabianie liści oraz krawędziowanie trawników. Obejmuje to także pielęgnację drzew i krzewów, jak również traw ozdobnych i bylin, poprzez usuwanie chwastów, przycinanie roślin, eliminowanie odrostów, nawożenie gleby, zwalczanie szkodników i chorób oraz regularne oczyszczanie terenu z odpadków i innych zanieczyszczeń.

Ponadto młodsze drzewa są systematycznie podlewane. Na obszarach parków, skwerów i innych terenów zielonych przez cały rok wykonuje się szereg dodatkowych prac. Te zawierają między innymi opróżnianie pojemników na śmieci kilkakrotnie w tygodniu, czyszczenie alejek, placów i schodów. Dodatkowo przeprowadza się konserwację i naprawy elementów małej architektury. Również utrzymywana jest czystość na wybiegach dla psów, placach zabaw dla dzieci i siłowniach na świeżym powietrzu. Całościowy wydatek na roczne utrzymanie terenów zieleni miejskiej w Toruniu to suma 4,3 miliona złotych – podsumowuje Jeżewska.