Unieważniony przetarg na hybrydowe autobusy przez Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu

Miejski Zakład Komunikacji (MZK) z Torunia podjął decyzję o unieważnieniu procedury przetargowej, której celem była dostawa nowych autobusów hybrydowych. Wszystko przez to, że jedyny zgłoszony do rywalizacji producent przedstawił ofertę przeznaczoną na realizację zamówienia, która niestety przekroczyła dostępne środki finansowe MZK.

Zakład zamierzał nabyć cztery hybrydowe pojazdy komunikacyjne o długości wynoszącej około 12 metrów, a także przewidział możliwość zwiększenia ilości zamówionych jednostek o dwie dodatkowe. Zamówienie miało objąć również dwa autobusy techniczne. Opisywaliśmy szczegółowe wymagania dotyczące tych pojazdów w poprzednim artykule.

Termin na zgłaszanie ofert upłynął w pierwszej połowie miesiąca. Jedynym producentem, który postanowił wziąć udział w tym przetargu, był Solaris. Propozycja firmy zakładała wykonanie podstawowego zamówienia za sumę około 8,821 miliona złotych brutto. Jeśli chodzi o całkowitą kwotę za podstawowe zamówienie wraz z opcją na dodatkowe autobusy, Solaris zaproponował kwotę wynoszącą nieco mniej niż 12,974 miliona złotych brutto.

Sytuacja stała się problematyczna, gdyż przewidziane na ten cel środki finansowe były znacznie mniejsze i wynosiły 7,073 miliona złotych brutto. Wobec powyższego, Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu postanowił unieważnić całe postępowanie przetargowe.