Tradycja w Muzeum Etnograficznym: Piknik integrujący mieszkańców z różnych części świata

15 czerwca, sobota, była dniem, w którym Muzeum Etnograficzne w Toruniu stało się miejscem wyjątkowego pikniku pod nazwą „Wymienialnia tradycji”. Ten unikalny projekt skierowany był na łączenie ludzi wywodzących się z rozmaitych kultur i miejsc na świecie. Oto kilka szczegółów dotyczących tego jak przebiegało to wydarzenie!

Toruń, a szerzej całe województwo kujawsko-pomorskie, stało się domem dla wielu osób pochodzących z różnorodnych zakątków globu. Muzeum Etnograficzne, odnosząc się do tej wielokulturowości, postanowiło kontynuować projekt „Wymienialnia tradycji”. Celem tej inicjatywy jest umożliwienie mieszkańcom regionu wzajemnego poznania się oraz budowania relacji poprzez wymianę doświadczeń i tradycji.

Organizatorzy przygotowali rodzinny piknik we współpracy z liderami tradycji pochodzącymi spośród obcokrajowców zamieszkałych w mieście i okolicach. To wydarzenie stanowiło część obchodów Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Światowego Dnia Uchodźcy, wpisując się w szerszy kontekst celebracji różnorodności kulturowej.