Torunianie wybrali nową radę nadzorczą spółdzielni „Na Skarpie”

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skarpie” w Toruniu ma teraz nowych członków w swojej radzie nadzorczej. Liczy ona łącznie dwanaście osób, wśród których można znaleźć niektóre dobrze znane postaci z tego miasta.

W ciągu ostatnich lat jak wiele innych rzeczy, działalność spółdzielni mieszkaniowych została zdecydowanie zakłócona. Głównym czynnikiem była pandemia koronawirusa, która wpłynęła na sposób organizacji i przeprowadzania spotkań. W czasie pandemii, walne zgromadzenia spółdzielców były zawieszone, a ich ponowne zwołanie nastąpiło dopiero po ustąpieniu pandemii.

Niemniej jednak, spółdzielnie mają obowiązek zwołania stacjonarnych walnych zgromadzeń do końca czerwca 2023 roku. Podczas tych zgromadzeń dokonywane są wybory nowej rady nadzorczej, która jest istotnym elementem funkcjonowania każdej spółdzielni. Ciekawostką jest, że poprzedni okres kadencyjny członków rady został wydłużony z trzech do pięciu lat – oczywiście, decyzja ta była podyktowana przez trudności związane z pandemią.