Spotkanie pomiędzy prezydentem Torunia a rektorem Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

6 maja 2024 roku, doszło do spotkania między prezydentem Torunia, Michałem Zaleskim, a rektorem komendantem gdyńskiej Akademii Marynarki Wojennej, prof. dr hab. Tomaszem Szubrychtem. Spotkanie, w którym uczestniczył także zastępca prezydenta Zbigniew Fiderewicz, miało na celu podsumowanie dotychczasowej współpracy pomiędzy toruńskim urzędem miasta a akademią.

Jak warto przypomnieć, relacje między Akademią Marynarki Wojennej a Toruniem sięgają 1 października 1922 roku, kiedy to rozpoczęła swoją działalność Oficerska Szkoła Marynarki Wojennej (OSMW) – poprzedniczka współczesnej Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Siedziba OSMW została umiejscowiona w Toruniu. Na samym początku funkcjonowania szkoła posiadała jeden wydział, a jej pierwszym komendantem był komandor porucznik Adam Mohuczy.

19 października 1928 roku OSMW przekształciła się w Szkołę Podchorążych Marynarki Wojennej (SPMW). W połowie lat trzydziestych ubiegłego wieku SPMW zaczęła oferować trzy wydziały do wyboru: morski, techniczny i administracyjny. W szkole zaczęto stosować nowe programy nauczania, które odpowiadały wymogom niepełnych studiów wyższych zawodowych. Podjęto również starania w celu uzyskania przez SPMW statusu wyższej uczelni zawodowej. Proces dydaktyczny w szkole nie został przerwany w czasie II wojny światowej. Już 25 listopada 1939 roku reaktywowano SPMW na terenie Wielkiej Brytanii. Szkoła miała swoją siedzibę w bazie morskiej w Devonport na ORP „Gdynia”, a później, w 1944 roku, została przeniesiona do Okehampton.

18 stycznia 1946 roku marszałek Polski Michał Rola-Żymierski wydał rozkaz utworzenia wojskowej szkoły morskiej, co zaowocowało powstaniem Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej. Szkoła ta przekształciła się 11 czerwca 1955 roku w Wyższą Szkołę Marynarki Wojennej. Uczelnia od tego momentu nieustannie rozwijała się naukowo i dydaktycznie, aż ostatecznie 17 lipca 1987 roku uzyskała pełne prawa akademickie, co doprowadziło do jej przekształcenia w Akademię Marynarki Wojennej. Współczesna Akademia do dziś pielęgnuje swoje motto „AMOR PATRIAE SUPREMA LEX” – „Miłość Ojczyzny najwyższym prawem”.