Rozbudowa Szosy Okrężnej – umowa z wykonawcą podpisana

Umowa na rozbudowę Szosy Okrężnej została oficjalnie podpisana przez Miejski Zarząd Dróg. Partnerem wybranym do realizacji tego projektu jest firma Onde, a wartość kontraktu to blisko 18,5 milionów złotych. Integralną częścią planu jest budowa ronda na skrzyżowaniu Ulicy Gagarina i Szosy Okrężnej.

Zakres prac obejmuje rozbudowę odcinka Szosy Okrężnej od ulicy Łukasiewicza aż do Trasy Prezydenta Raczkiewicza. Po zakończeniu projektu, ten odcinek będzie miał układ dwujezdniowy. Plan zakłada także budowę chodników po obu stronach drogi oraz ścieżkę rowerową. Oprócz tego, przewiduje się modernizację obecnego systemu oświetlenia oraz przebudowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.

W centrum uwagi jest również wyznaczona do budowy rondo na skrzyżowaniu ulic Gagarina i Szosy Okrężnej. Jak informuje dyrektor MZD, Ireneusz Makowski, wykonawca aktualnie organizuje zaplecze budowy i planuje ruch na terenie pracy. Zgodnie z harmonogramem, całość prac powinna zakończyć się w sierpniu 2025 roku.

Firma ONDE SA została powołana na wykonawcę prac o łącznej wartości 18.436.897,36 zł.