Rekrutacja do Rady ds. Konsultacji Społecznych w Toruniu została rozpoczęta

Początek procesu rekrutacji do toruńskiej Rady Społecznej ds. Konsultacji Społecznych, której obowiązkiem jest udzielanie rad Prezydentowi Miasta Torunia oraz Radzie Miasta Torunia w kwestiach dotyczących konsultacji społecznych, został oficjalnie ogłoszony.

Jaka jest funkcja i cel działania Rady Społecznej ds. Konsultacji Społecznych? To ciało doradcze, które służy Radzie Miasta Torunia i Prezydentowi Miasta Torunia jako źródło informacji i konsultacji w sprawach związanych z procesem konsultacji społecznych. Jej zadaniami są: doradzanie Prezydentowi Torunia i Radzie Miasta Torunia w sprawach związanych z konsultacjami społecznymi; ocenianie propozycji przeprowadzenia konsultacji społecznych podanych przez rady okręgu, grupy mieszkańców oraz organizacje pozarządowe; udział w wyborze odpowiednich narzędzi i metod używanych w różnych procesach konsultacyjnych.

Kogo można znaleźć w składzie Rady Społecznej ds. Konsultacji Społecznych? W składzie Rady znajduje się łącznie osiem osób. Dwie z nich są wybrane spośród kandydatów zgłoszonych przez lokalne organizacje pozarządowe, a kolejne dwie osoby reprezentują mieszkańców miasta Torunia. Pozostałe cztery miejsca są przeznaczone dla osób wybranych przez Prezydenta Miasta Torunia. Członkowie Rady podejmują swoje obowiązki na zasadach wolontariackich, nie otrzymując za to wynagrodzenia.