Reaktywacja ruchu na Bulwarze Filadelfijskim w Toruniu z dniem 29 kwietnia 2024 r.

Z przyjemnością informujemy, że w przyszłym tygodniu, dokładnie 29 kwietnia 2024 roku, o godzinie piątej po południu, torunianie będą mogli ponownie korzystać z ulicy Bulwar Filadelfijski. Zostanie ona otwarta dla ruchu kołowego w obu kierunkach.

Głównym fragmentem ulicy, który zostanie udostępniony dla ruchu dwukierunkowego, jest odcinek pomiędzy ulicami Warszawską a Żeglarską. Szczególnie istotne jest jednak to, że na całej długości Bulwaru Filadelfijskiego wprowadzona zostanie specjalna strefa zamieszkania. W praktyce oznacza to, że piesi będą mieli pierwszeństwo przed pojazdami. Dodatkowo, wszelkie pojazdy poruszające się w obrębie tej strefy będą musiały dostosować swoją prędkość do limitu wynoszącego 20 km/h.

Warto również podkreślić, że parkowanie na terenie strefy zamieszkania będzie możliwe jedynie w wyznaczonych do tego miejscach. Na Bulwarze Filadelfijskim takie miejsca parkingowe zostały zaplanowane na odcinku od ulicy Warszawskiej do Woli Zamkowej.