Ranking światowych uczelni: Uniwersytet Mikołaja Kopernika wśród elitarnego tysiąca

Roczne zestawienie Academic Ranking of World Universities, doceniło wysiłki i osiągnięcia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, umieszczając go w gronie tysiąca najbardziej prestiżowych instytucji szkolnictwa wyższego na świecie. W sumie na liście znalazło się dziewięć polskich uczelni.

Ranking, prowadzony od 2003 roku w Szanghaju, opiera się na kilku kluczowych kryteriach. Zwraca uwagę na liczbę absolwentów i pracowników zaszczyconych Nagrodą Nobla lub Medalem Fieldsa, ilość najczęściej cytowanych naukowców według Clarivate Analytics, a także liczbę publikacji w prestiżowych magazynach „Nature” i „Science”. Dodatkowo bierze pod uwagę liczbę cytowanych publikacji indeksowanych w Science Citation Index-Expanded i Social Sciences Citation Index. Piątym kluczowym kryterium jest Per Capita Performance, które ma za zadanie zrównoważyć osiągnięcia zarówno dużych, jak i mniejszych uniwersytetów. Łącznie ocenie podlega 1800 uczelni, spośród których tytuł 1000 najlepszych zdobywa elita.

Górne miejsca rankingu zdominowały amerykańskie uczelnie, takie jak Uniwersytet Harvarda, Stanford oraz Massachusetts Institute of Technology. Brytyjskie Cambridge i Oksford uplasowały się odpowiednio na czwartym i siódmym miejscu. Tytuł najlepszej uczelni azjatyckiej przypadł Uniwersytetowi Tsinghua. Co ciekawe, po raz pierwszy na liście top 100 znalazły się dwie chińskie instytucje: Central South University oraz Uniwersytet Nankiński.

Z polskich placówek szkolnictwa wyższego, na listę Academic Ranking of World Universities trafiło dziewięć instytucji. Najwyżej sklasyfikowane okazały się Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Warszawski. Trzeba jednak zaznaczyć, że znalazły się one dopiero w piątej setce rankingu. W przedostatniej setce umieszczono Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu oraz Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Reszta polskich uczelni zajęła miejsca w ostatniej setce rankingu, a wśród nich znajdują się Uniwersytet Adama Mickiewicza, Politechnika Gdańska i Politechnika Warszawska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika oraz Warszawska Akademia Medyczna.