Przetarg na remont rakiet ziemia-powietrze ogłoszony przez wojskowych z Torunia

Wojsko stacjonujące w Toruniu ogłosiło przetarg na prace remontowe dotyczące rakiet ziemia-powietrze. Planowany termin zakończenia prac to grudzień bieżącego roku. Informacje o przetargu zostały opublikowane na specjalistycznych portalach wojskowych, jednak nie ujawniono szczegółów odnośnie konkretnego typu rakiet wymagających naprawy. Zainteresowane firmy miały możliwość składania swoich ofert do 11 lipca.

Zadaniem, które zostanie powierzone zwycięzcy przetargu, jest naprawa uszkodzonych części w ramach procedury kierowanej przez 12 Oddział Gospodarczy w Toruniu. Wymaga to dokonania precyzyjnej analizy kosztorysów przedstawionych przez wykonawcę i prowadzenia nadzoru nad procesem montażu naprawionych elementów do wybranych rakiet.

Dodatkowo, firma, która wygra przetarg, będzie musiała potwierdzić prawidłowe działanie naprawionych rakiet, co zostanie udokumentowane poprzez „Kartę oceny stanu technicznego”. Kryteria oceny złożonych ofert były następują: najważniejsza była cena (60 pkt.), następnie termin realizacji (30 pkt.) oraz gwarancja (10 pkt.).