Przemysław Przybylski – bogaty działacz PiS z Torunia, socjolog i teolog. Środowisko naukowe dopytuje gdzie zdobył habilitację?

W kręgach naukowych pojawia się pytanie skierowane do Przemysława Przybylskiego, najzamożniejszego przedstawiciela PiS w Toruniu, znanego socjologa i teologa, który jest ściśle powiązany z Tadeuszem Rydzykiem: w jakim kraju zdobył Pan swój tytuł habilitowanego? Na to pytanie Przybylski odpowiada, że tytuł ten uzyskał w Polsce, dokładniej w Warszawie.

Przybylski jest liderem listy PiS do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jest także dyplomantem Akademii Teologii Katolickiej oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ze względu na ukończenie pierwszej z tych uczelni, koledzy partyjni często nazywają go „Teologiem”, natomiast jego przeciwnicy polityczni przyznają mu miano „Katechety”.

Z założenia, Przybylski prezentuje się jako socjolog, nie dając do siebie znać o swoim wykształceniu teologicznym. Stopień doktora zdobył na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Nie od dziś jest on określany jako doktor habilitowany. Jednak jak zdradza anonimowy działacz PiS, kwestia habilitacji jest dla Przybylskiego trudnym tematem.