Producenci rolni szukają wsparcia po suszy – toruńskie procedury odszkodowawcze

Miejscowi rolnicy i inni producenci z branży rolnej, którzy doświadczyli strat z powodu trwającej suszy, mają możliwość ubiegania się o ocenę poniesionych szkód. Mogą to uczynić poprzez złożenie odpowiedniego wniosku. Zgłoszenie może nastąpić za pomocą cyfrowej aplikacji lub bezpośrednio w Wydziale Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia.

Rolnicy z Torunia, których działalność była negatywnie dotknięta przez suszę, mają prawo wystąpić o oszacowanie poniesionych strat. Proces ten można realizować za pośrednictwem platformy elektronicznej lub dokonując zgłoszenia w siedzibie Wydziału Środowiska i Ekologii znajdującego się w Urzędzie Miasta Torunia.

Susza rolnicza została oficjalnie potwierdzona na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego przez System Monitoringu. Wobec tego, Urząd Miasta Torunia zapewnia producentów rolnych z terenu naszego miasta, których plony uległy zniszczeniu w wyniku tego niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, o konieczności składania wniosków w celu szacowania szkód wynikłych z suszy. Zgłoszenia te można przekazać za pomocą aplikacji o nazwie „Zgłoś szkodę rolniczą”.