Prace na odcinku od ulicy Celniczej do Strobanda: budowa ronda turbinowego i zwężenie jezdni

Pojawiły się prace związane ze zwężeniem trasy od ulicy Celniczej do ulicy Strobanda. Jest to konsekwencja rozpoczęcia budowy ronda turbinowego na krzyżówce drogi krajowej nr 91 oraz ulicy Strobanda. Właśnie w tym miejscu ruszyły prace rozbiórkowe oraz frezowanie starej powierzchni drogowej.

Według Agnieszki Kobus-Pęńsko, rzeczniczki prasowej MZD, budowa ronda turbinowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 91 i ulicy Strobanda wprowadzi wiele ułatwień, szczególnie dla kierowców jadących od strony północnej części Torunia, gdzie dynamicznie rozwijają się tzw. osiedla JAR. Zaplanowano powstanie dwóch jezdni z dwoma pasami ruchu każda, ciągnących się od skrzyżowania ulic Polna-Celnicza do skrzyżowania z ulicą Strobanda. Na wschodniej stronie mają powstać ścieżki pieszo-rowerowe, a po stronie zachodniej chce się nawiązać do już istniejących dróg rowerowych.

Budową tego obszaru zajmuje się firma Balzola Polska sp. z o.o., która została wybrana na wykonawcę inwestycji. Obecnie realizowane są prace na odcinku od ulicy Celniczej do ulicy Strobanda, gdzie jezdnia po stronie zachodniej została zawężona z 11 metrów do 7 metrów. Na tym odcinku przeprowadza się także prace rozbiórkowe oraz frezowanie starej nawierzchni.

Marek Fijałkowski, kierownik robót z ramienia firmy Balzola, wyjaśnia, że najpierw prowadzone są prace rozbiórkowe i frezowanie starej nawierzchni, a następnie przystąpią do budowy kanalizacji. W tym czasie jezdnia na odcinku od Celniczej do Strobanda została zawężona po stronie zachodniej z 11 do 7 metrów, co umożliwi prowadzenie prac po stronie wschodniej.