Postęp w rozbudowie sieci ciepłowniczej PGE Toruń w pierwszym półroczu 2023 roku

Pierwsze sześć miesięcy 2023 roku było dla PGE Toruń, firmę z grupy PGE Energia Ciepła, okresem znaczących zmian. Firma ta, zajmująca się rozbudową sieci ciepłowniczej, podjęła decyzję o podłączeniu do swojej sieci 27 nowych obiektów. Te obiekty, mające różne funkcje, łącznie potrzebują prawie 4 MW energii cieplnej.

Wśród nowo przyłączonych do sieci budynków znajdują się zarówno kamienice jak i domy wielorodzinne oraz obiekty z sektora handlowo-usługowego. Istnieją jednak i wyjątki, takie jak Kamienica Pod Gwiazdą, której architektura w stylu barokowym przyciąga uwagę miłośników sztuki, czy Business Center Lab – budynek innowacyjny, wyposażony w zaawansowany system inteligentny. Ten ostatni jest miejscem testowania nowych technologicznych rozwiązań dla sektora budowlanego.

Średnia liczba budynków dodawanych do sieci PGE Toruń na przestrzeni całego roku wynosi 40. Stąd też fakt, że już w ciągu pierwszych sześć miesięcy 2023 roku podłączono aż 27 budynków, stanowi wymierny dowód na postęp, jaki firma dokonała w tym czasie.