Podsumowanie działalności toruńskich stróżów prawa podczas akcji "Bezpieczny pieszy"

Ruch drogowy w Toruniu stał się tematem szczególnego zainteresowania funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji. W minioną środę, 29 listopada, stróże prawa wzięli udział w specjalnych działaniach pod egidą „Bezpieczny pieszy”.

Głównym celem podejmowanych działań było zmniejszenie liczby kolizji i wypadków drogowych, w których cierpią niewinnej ofiary w postaci niechronionych uczestników ruchu drogowego. Funkcjonariusze koncentrowali się na eliminacji niebezpiecznych zachowań kierujących pojazdami oraz pieszych, które są częstymi przyczynami wspomnianych incydentów.

Podczas trwania akcji stróże prawa interweniowali aż 82 razy, z czego 4 interwencje dotyczyły właśnie niechronionych użytkowników dróg, natomiast pozostałe 78 dotyczyło osób za kierownicą. Nieodpowiednie zachowanie pieszych to m.in. ignorowanie czerwonego światła na przejściach dla pieszych czy też przekraczanie jezdni w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Z kolei kierowcy najczęściej łamali przepisy, przekraczając dozwoloną prędkość w okolicach przejść dla pieszych, oraz nie ustępowali pierwszeństwa na oznakowanych pasach.

Podczas trwania akcji stróże prawa ukarali 72 osoby mandatami, 8 osób dostało pouczenie, a w 2 przypadkach funkcjonariusze sporządzili wnioski o ukaranie, które złożyli do sądu. Pomimo licznych działań prewencyjnych i kontrolnych prowadzonych przez policję, nic nie zastąpi zdrowego rozsądku i odpowiedniej ostrożności, które powinny towarzyszyć zarówno kierowcom, jak i pieszym.