PGE Toruń przeznacza 60 tys. złotych na projekty społeczności lokalnej w ramach swojego programu wsparcia

PGE Toruń, należące do koncernu PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, od 13 lat realizuje swój autorski „Program wsparcia społeczności lokalnej – mieszkańców/użytkowników budynków przyłączanych do sieci ciepłowniczej i korzystających z usług okołociepłowniczych PGE Toruń”. W ramach tego projektu, właściciele oraz administratorzy nieruchomości, którzy w ciągu ostatniego roku zdecydowali się na podłączenie swoich budynków do sieci ciepłowniczej oraz skorzystanie z dodatkowych usług oferowanych przez PGE Toruń, otrzymują granty na realizację różnego rodzaju udogodnień dla swoich mieszkańców.

Przykładowo, możemy tu mówić o budowie placów zabaw, siłowni na świeżym powietrzu, utworzeniu ścieżek spacerowych czy tworzeniu zielonych przestrzeni osiedlowych. Program ten służy również jako forma promowania ciepła sieciowego, które jest jednym z najbardziej efektywnych narzędzi walki ze smogiem w miastach.

Decyzje dotyczące tegorocznej edycji programu, obejmującej budynki podłączone oraz usługi zakupione w 2023 roku, podjęto podczas corocznego Seminarium dla klientów „Rynek ciepła w Toruniu”.

W bieżącym roku wsparcie otrzymały cztery instytucje: BUDLEX S.A. – za największą liczbę podłączeń nowych budynków, Biuro Zarządzania Nieruchomościami Ewa Iwińska – za największe podłączanie w ramach rynku wtórnego (czyli zamienienie istniejącego źródła ciepła na ciepło sieciowe), Spółdzielnia Mieszkaniowa Kopernik oraz Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – za zakup dodatkowych usług umożliwiających efektywniejsze zarządzanie ciepłem w budynkach.