Ożywienie przestrzeni publicznej – Miejski Zarząd Dróg w Toruniu poszukuje lokalizacji na stojaki rowerowe

Potrzebujesz więcej miejsc na zaparkowanie Twojego roweru w swojej okolicy? Zdajesz sobie sprawę, że istnieje brak odpowiedniej infrastruktury dla rowerzystów w Twoim rejonie? Jest na to rozwiązanie. Miejski Zarząd Dróg (MZD) w Toruniu prosi mieszkańców i różne instytucje o pomoc w identyfikowaniu potencjalnych miejsc do instalacji stojaków rowerowych.

Kierownictwo MZD zapewnia, że każda propozycja lokalizacji stojaka zostanie uważnie rozpatrzona. Jeżeli miejsce spełni wszystkie niezbędne kryteria formalne, to bez wahania zainstalują tam stojak rowerowy. Chęć dopasowania się do potrzeb społeczności lokalnej oraz poprawy warunków dla cyklistów jest priorytetem dla Zarządu.

Jednakże, aby zgłoszone miejsce mogło zostać zaakceptowane jako potencjalna lokalizacja stojaka, musi spełniać pewne warunki. Przykładowo, grunty przeznaczone pod stojaki muszą znajdować się w obrębie pasa drogowego. Dodatkowo, montaż stojaka nie może utrudniać ruchu pieszych czy też innych pojazdów. Na koniec, warto zwrócić uwagę, że stojaki mogą również być umieszczane przy budynkach użyteczności publicznej na gruntach będących własnością Gminy Miasta Toruń.