Otwarcie roku szkolnego 2023/2024 w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu

W sali gimnastycznej toruńskiego IV Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki, położonego przy ulicy Warszawskiej, oficjalnie rozpoczęto rok szkolny 2023/2024. To właśnie do tej renomowanej placówki edukacyjnej miasto Toruń powierzyło honor organizacji miejskiej ceremonii inauguracji nowego roku szkolnego.

Liceum z numerem cztery ma swoje solidne miejsce nie tylko w systemie oświaty Torunia, ale także na mapie edukacyjnej regionu i całego kraju. Sukcesy uczniów tej szkoły na arenie krajowej oraz międzynarodowej, szczególnie w zakresie olimpiad i konkursów, są niezaprzeczalne. Placówka ta oferuje również autorskie i uniwersyteckie klasy, a efektywność zdawania egzaminów maturalnych plasuje się na jednym z czołowych miejsc w regionie.

Ze względu na te osiągnięcia edukacyjne, to właśnie IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki zostało wybrane przez władze miasta Torunia do przeprowadzenia uroczystości otwarcia roku szkolnego 2023/2024.