O wynikach egzaminu ósmoklasisty – analiza Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

W najnowszym raporcie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej podano m.in. informacje o różnicach w osiągnięciach uczniów z dużych i małych miejscowości, a także o tym, że test z języka angielskiego zdający zaliczyli lepiej niż testy z języka polskiego czy matematyki.

Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępniła w poniedziałkowy dzień 3 lipca, wyniki majowego egzaminu ósmoklasisty. Średnia krajowa dla egzaminu z języka polskiego wynosiła 66 procent, z matematyki 53 procent, natomiast z języka angielskiego, który pisała zdecydowana większość uczniów, również 66 procent.

Raport zawiera również statystyki dotyczące lokalizacji szkół, w których uczniowie przystępowali do egzaminu. Okazuje się, że egzamin najwyżej oceniono w miastach liczących powyżej 100 tysięcy mieszkańców. W takich miastach średnie wyniki prezentowały się następująco: język polski – 69 procent, matematyka – 60 procent oraz język angielski – 74 procent. W miastach do 100 tysięcy mieszkańców średnie wyniki to odpowiednio: język polski – 65 procent, matematyka – 53 procent i język angielski – 67 procent. W jeszcze mniejszych miejscowościach (do 20 tysięcy mieszkańców) wyniki były niższe: język polski – 63 procent, matematyka – 49 procent, język angielski – 62 procent. Również na terenach wiejskich uzyskano nieco gorsze rezultaty: język polski – 65 procent, matematyka – 51 procent i język angielski – 60 procent.

Główna sesja egzaminu ósmoklasisty odbyła się pomiędzy 23 a 25 maja. Przystąpiło do niej około 510,4 tysiąca uczniów ósmych klas szkoły podstawowej, w tym około 13,8 tysiąca uczniów posiadających obywatelstwo ukrainskie. Średnia ocena uzyskana przez uczniów z Ukrainy wyniosła: z języka polskiego – 45 procent, z matematyki – 37 procent, z języka angielskiego – 46 procent oraz aż 90 procent z języka rosyjskiego.