Nowy kompleks basenów przy toruńskiej szkole w 2024 roku

W Toruniu, w sąsiedztwie Zespołu Szkół nr 19, planowane jest wybudowanie nowoczesnego kompleksu basenów o charakterze rehabilitacyjnym i rekreacyjnym. Prace budowlane mają zostać zakończone przed dniem 1 września 2024 roku.

Ostatnie dni roku szkolnego 2022/2023 przyniosły podpisanie umowy dotyczącej realizacji tego przedsięwzięcia. Sygnatariuszami kontraktu byli prezydent miasta Torunia, Michał Zaleski, oraz Renata i Sławomir Szymańscy, właściciele lokalnej firmy BUD-EKO. Spółka ta zwyciężyła w przetargu na wykonawstwo inwestycji, oferując kwotę wynoszącą 14,35 miliona złotych.

Projekt nowego kompleksu basenowego opracowało gdańskie Biuro Inżynierskie BUDEN. Obiekt ten zostanie zlokalizowany przy ulicy Dziewulskiego 41c na terenie dzielnicy Rubinkowo. Zamierzenie obejmuje także wybudowanie łącznika między istniejącym budynkiem szkoły a nowym obiektem basenowym. Inwestycja ta ma na celu nie tylko poprawę warunków dla uczniów, ale także poszerzenie oferty sportowej i zdrowotnej dla mieszkańców Torunia.