Nowy kierunek medycyny dentystycznej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu rozpoczął proces cyfrowej rekrutacji na nadchodzący rok akademicki, oferując ponad 100 różnorodnych kierunków studiów, w tym również te prowadzone w języku angielskim.

Na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum wprowadzono świeżą propozycję kierunku – lekarsko-dentystycznego w ramach studiów jednolitych magisterskich. Istnieją jeszcze pewne formalności do dopełnienia przed pełnym uruchomieniem kierunku, ale zainteresowani studenci mają już możliwość zapisywania się na niego – wynika z oficjalnego komunikatu UMK.

W październiku poprzedniego roku podczas inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, plany utworzenia kierunku stomatologicznego zostały poruszone przez Rektora UMK, profesora Andrzeja Sokalę. Profesor Sokala ogłosił działania zmierzające do stworzenia nowego kierunku – lekarsko-dentystycznego w nowym roku akademickim (obecnie trwającym) na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UMK:

„Powrót do koncepcji utworzenia kierunku stomatologicznego jest częścią naszej strategii i jestem przekonany, że tym razem nasza praca przyniesie pozytywne efekty. Jest to wyjątkowe wyzwanie z punktu widzenia organizacji i finansów. Jednak musimy podjąć ten wysiłek, biorąc pod uwagę naszą odpowiedzialność za społeczność, w której działamy.” – powiedział w październiku 2023 roku profesor Andrzej Sokala.