Nowe elektrobusy już niebawem w Toruniu? MZK otwiera oferty na dostawę 10 pojazdów

Odpowiadając na potrzeby zrównoważonej mobilności, Miejski Zakład Komunikacyjny w Toruniu rozpoczął proces przetargowy na dostarczenie dziesięciu nowych elektrobusów klasy maxi. Zamówienie to może być później rozszerzone do 40 jednostek. Planowany okres realizacji zamówienia wynosi rok.

MZK wyznacza precyzyjne wymagania dla potencjalnych oferentów. Szukają pojazdów o długości od 11,5 do 12,2 metra, napędzanych silnikiem (lub silnikami) elektrycznym o mocy co najmniej 150 kW. Przewiduje się, że autobusy będą posiadać magazyny energii, które umożliwią pokonanie przynajmniej 50 kilometrów między ładowaniami, nawet przy ujemnych temperaturach i włączonych systemach podkładowych. Minimalna pojemność takiego magazynu powinna wynosić 140 kWh. W zakresie ładowania, MZK przewiduje plug-in zewnętrzną ładowarkę do 120 kW oraz dwa gniazda ładowania. Dodatkowo, oczekuje się zastosowania systemu ładowania pantografem odwróconym o mocy do 400 km/h. Co więcej, minimum 50% części i usług powinno pochodzić z rynku unijnego.

19 marca upłynął termin składania ofert w odpowiedzi na przetarg. Jedynym oferentem był Solaris, który zaoferował dostawę podstawową dziesięciu pojazdów za kwotę 31,488 milionów złotych brutto. Całościowa oferta firmy Solaris, obejmująca również dodatkowe pojazdy, wynosiła 125,952 miliony złotych brutto. Dla porównania, budżet przeznaczony przez MZK na realizację zamówienia podstawowego wynosi 29,520 milionów złotych brutto.

Podobnie jak w przypadku głównego zamówienia, realizacja dodatkowego zamówienia powinna zakończyć się w ciągu roku. Możliwość korzystania z tej opcji pozostaje otwarta dla MZK do końca czerwca 2025 roku.