Modernizacja zabytkowych koszar w Toruniu – inwestycja, która budzi kontrowersje

Rozległa renowacja historycznych koszar, zlokalizowanych przy ulicy Mickiewicza w Toruniu, pochłonęła sumę przekraczającą 5,2 miliona złotych. Inwestycja ta obejmowała liczne prace remontowe, takie jak odnowienie elewacji, modernizacja instalacji czy wymiana stolarki okiennej. Niemniej jednak, efekty tej gruntownej modernizacji nie cieszą się szacunkiem ze strony mieszkańców – jak podkreśla Monika Mikulska, dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu, obiekty te nie mogą przez tydzień uniknąć dewastacji. Stąd narasta pytanie o sensowność dalszego zaangażowania środków finansowych na remonty – konkretnie 3,5 miliona złotych z programu rządowego przeznaczonych na odnowienie klatek schodowych.

Cała sprawa dotyczy trzech budynków zabytkowych koszar usytuowanych przy ul. Mickiewicza pod numerami 146, 148 i 150. Te wybudowane z pruskiego muru obiekty są własnością miasta i skupiają 141 mieszkań, przy czym połowę stanowią mieszkania socjalne. Swoje progi otwierają dla ponad 500 lokatorów. Od wielu lat te budynki wołały o remont.

W ramach realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji, koszary przeszły gruntowną modernizację, której koszt wyniósł ponad 5,2 miliona złotych. Prace remontowe obejmowały nie tylko odnowienie elewacji, modernizację instalacji czy wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Modernizacja ta zakończyła się w ubiegłym roku i była możliwa dzięki znaczącemu wsparciu finansowemu ze strony Unii Europejskiej. Organizacja ta dołożyła się do remontu trzech budynków, wspierając je na poziomie 67, 84 oraz 86 procent.