Modernizacja ulicy Łącznej – kolejna inwestycja na toruńskim lewobrzeżu

Działający na terenie Torunia Miejski Zarząd Dróg poinformował o nowych planach inwestycyjnych dotyczących infrastruktury komunikacyjnej miasta. Tym razem modernizacji poddane zostaną elementy ulicy Łącznej, istotnej dla systemu drogowego lewobrzeże Torunia. Szczególnością tej arterii jest to, że łączy ona Trasę Średnicową Podgórza (znajdującą się przy ulicy Andersa) na północy z trasą ekspresową S10 od strony południowej.

Początek realizacji projektu zlokalizowany został na skrzyżowaniu z ulicą Stawki Południowe, która już w 2018 roku przeszła gruntowne prace remontowe. Teraz nadszedł czas na podjęcie działań w ramach modernizacji ulicy Łącznej. W skład planowanego przedsięwzięcia wchodzi wykonanie nowego odcinka jezdni o długości 1400 metrów, wyposażonego w dwa pasy ruchu. Ponadto przewiduje się budowę chodnika oraz drogi dla rowerów, co znacznie poprawi komfort i bezpieczeństwo poruszania się w tym rejonie miasta.

Ulica Łączna w części zachodniej ma prowadzić do ulicy Okólnej, tworząc połączenie z ulicą Kniaziewicza. Projekt inwestycyjny obejmuje również instalację oświetlenia drogowego, budowę kanalizacji deszczowej oraz eliminację potencjalnych konfliktów z siecią energetyczną, gazową i telekomunikacyjną.