Miejski Zarząd Dróg w Toruniu planuje budowę dodatkowych skrzyżowań

W ramach działań Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu, przewidziano na bieżący rok realizację projektów dotyczących konstrukcji wyniesionych skrzyżowań. Te specyficzne formy skrzyżowań mają swoje miejsce na mapie Torunia, a jeszcze więcej z nich pojawi się w najbliższym czasie, zwłaszcza na terenach Koniuch i Mokrego.

Definiując skrzyżowanie o wyniesionej powierzchni, można je opisać jako konstrukcję, której środek jest podniesiony do poziomu sąsiadujących chodników. Ta specjalna konfiguracja infrastruktury drogowej zmusza kierowców do obniżenia prędkości, ponieważ wjazd na takie skrzyżowanie odbywa się przez odpowiednio zaprojektowane rampy, które działają analogicznie do progów zwalniających.

Miejski Zarząd Dróg w Toruniu ma zamiar wprowadzić dwa nowe wyniesione skrzyżowania w tym roku, które znajdą się na skrzyżowaniu ulic Kozackiej i św. Faustyny w Koniuchach oraz Świętopełka i Brejskiego na Mokrem.

Agnieszka Kobus-Pęńsko, rzecznik prasowy MZD w Toruniu, poinformowała, że ogłoszony został przetarg na wykonawstwo tych prac. Firmy zainteresowane realizacją projektów mogą składać swoje propozycje poprzez platformę zakupową do 26 marca.

W ubiegłym czasie jednym z miejsc, gdzie powstało wyniesione skrzyżowanie, było skrzyżowanie ulic Letniej i Jabłońskiego na Podgórzu, obok Szkoły Podstawowej nr 15. W chwili obecnej trwa realizacja kolejnego, na skrzyżowaniu ulic Podgórnej i Wiązowej, które ma być gotowe na początku maja. Po zakończeniu tych prac, drogowcy rozpoczną przebudowę skrzyżowania ulic Krasińskiego i Reymonta na Bydgoskim Przedmieściu, które również zostanie podniesione.