Miejsca pracy w Straży Miejskiej w Toruniu czekają na kandydatów – sprawdź, czy spełniasz wymagania

Na terenie Torunia Straż Miejska ogłosiła rekrutację, poszukując nowych pracowników do swojego zespołu. Wymagania są jednak szczegółowe i nie każdy kandydat będzie spełniać kryteria.

Podstawowym warunkiem ubiegania się o stanowisko w Straży Miejskiej jest posiadanie dobrego zdrowia. Jeżeli kandydat nie zda badań medycznych, jego szanse na uzyskanie pracy automatycznie ulegają anulowaniu.

Wśród pozostałych wymagań znajdują się: zdobyte przynajmniej średnie wykształcenie, ukończone 21 lat życia, utrzymanie pełni praw publicznych, posiadanie nienagannej opinii oraz obywatelstwo polskie. Wymagana jest także dobry stan zdrowia psychicznego i fizycznego oraz uregulowane zobowiązania względem służby wojskowej.

Ważne jest również to, że osoba ubiegająca się o posadę strażnika miejskiego nie może mieć na swoim koncie prawomocnego wyroku sądowego za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego. Wymóg ten obejmuje również przestępstwa umyślne oraz skarbowe.