Kompleksowa renowacja i digitalizacja ksiąg metrykalnych z Parafii św. Jakuba Apostoła

Parafia św. Jakuba Apostoła jest ważnym elementem lokalnej społeczności od ponad 750 lat. Niestety, część jej ksiąg metrykalnych, które zawierają zapisy chrztów, małżeństw i pogrzebów, uległa zniszczeniu przez czas. W związku z tym planuje się nie tylko ich konserwację, ale także udostępnienie danych.

Jako efekt tych działań, każda osoba będzie miała możliwość sprawdzenie, czy jej przodkowie byli ochrzczeni w tej parafii. Planowana renowacja pozwoli na wydobycie tych cennych informacji.

Mateusz Żmudziński, badacz zajmujący się projektem, wyjaśnia, że głównym celem prac jest poprawa stanu zachowania sześciu uszkodzonych ksiąg metrykalnych poprzez ich kompleksową konserwację. Dodatkowo, działania te mają na celu poprawę dostępności do archiwaliów parafii. Po zakończeniu renowacji użytkownicy będą mieli dostęp do skanów około 500 jednostek archiwalnych, w tym tak cennych dla genealogów ksiąg metrykalnych z indeksami osobowymi oraz inwentarzem zespołu archiwalnego.

Dokumenty po konserwowaniu i zeskanowaniu będą dostępne online, na stronie „Szukaj w archiwach”. W ramach tej operacji przewiduje się konserwację najstarszych ksiąg metrykalnych oraz stworzenie indeksów osób dla ksiąg metrykalnych obejmujących lata 1677 – 1874. Łącznie, planuje się zeskanować ponad 800 jednostek archiwalnych.