Klucze do nowych mieszkań w OM Glinki w Toruniu wręczone kolejnym właścicielom

W trakcie uroczystego zakończenia pierwszego etapu budowy osiedla OM Glinki w Toruniu, liczne klucze do nowych mieszkań zostały przekazane ich radosnym nabywcom. Osiedle, które jest położone przy ulicy Poznańskiej, planuje ostatecznie posiadać ponad 1000 lokali mieszkalnych.

Mieszkańcy domu numer 294I na wspomnianej ulicy Poznańskiej stali się posiadaczami kluczy do swoich nowych mieszkań. Projekt budowy tego budynku został przeprowadzony i zrealizowany przez firmę Vimag Sp. z o.o., a całkowity koszt wyniósł 12,6 miliona złotych. Składnikiem, który umożliwił zebranie takiej sumy były fundusze z różnych źródeł. Wśród nich można wymienić 3,7 miliona złotych uzyskane z Funduszu Dopłat, 1,2 miliona złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa oraz 4,8 miliona złotych pochodzące z kredytów. Dodatkowo, wkładem osób prywatnych było 3,3 miliona złotych, co stanowiło 25% całkowitego kosztu budowy.

Jest również godne uwagi, że miesięczny czynsz za metr kwadratowy wynosi 18,78 złotych. Program „Mieszkanie na start” daje możliwość ubiegania się o dopłaty do czynszu dla wszystkich najemców spełniających określone kryteria dochodowe. Maksymalna wartość dopłaty może wynieść aż 9,38 złotych za metr kwadratowy.