Inwestycje w infrastrukturę sportową w Toruniu: zaproszenie do składania ofert na projekty zadaszeń boisk

Departament Inwestycji i Modernizacji Urzędu Miasta Torunia ogłosił publiczne zaproszenie do złożenia propozycji projektów związanych z budową zadaszeń dla boisk wielofunkcyjnych, które znajdują się przy Szkole Podstawowej nr 13 oraz Szkole Podstawowej nr 17.

Możliwość pozyskania środków na ten cel umożliwia rządowy „Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie debiutu polskiej reprezentacji na Igrzyskach Olimpijskich”. W ramach tego programu, Ministerstwo Sportu przeznaczyło fundusze między innymi na realizację takich inwestycji jak konstrukcja stałego zadaszenia nad istniejącym boiskiem wielofunkcyjnym.

Program Olimpia przewiduje alokację dwóch miliardów złotych na ten cel w latach 2023-24. Dodatkowo, dotacja związana z realizacją tego typu zadania sportowego może wynosić maksymalnie 70% wszystkich kosztów poniesionych podczas realizacji danego projektu.