Inicjatywa młodych mieszkańców Torunia: Pomoc zwierzętom i zarobek na wakacje

Dwie młode mieszkanki Rubinkowa, dzielnicy Torunia, postanowiły podjąć niekonwencjonalną pracę dorywczą, aby zgromadzić potrzebne środki na realizację swoich wakacyjnych planów. Wybrały funkcję dog walkerów, której główne obowiązki to opieka i wyprowadzanie psów należących do ich sąsiadów. Tym samym chciały zarobić na kolonie.

Ta oryginalna inicjatywa została przekazana lokalnej społeczności poprzez ogłoszenie, które dziewczynki zamieściły na terenie swojego osiedla. W treści informacji zadeklarowały swoją gotowość do pracy od 8:30 do 20:30, od poniedziałku do piątku. Przygotowały również szczegółowy cennik usług: krótki spacer trwający 10 minut został wyceniony na 7 zł, 15-minutowa przechadzka kosztująca 10 zł, spacer o długości 20 minut za 13 zł, a dwudziestopięciominutowa wyprawa z psami obciąża budżet właścicieli czworonogów kwotą 15 zł.

Z kolei inne młode torunianki, Lena i Basia, postanowiły wesprzeć miejscowe schronisko dla zwierząt. Dochód uzyskany ze sprzedaży domowej lemoniady przekazały na ten szczytny cel. Jest to kolejny przykład na to, jak najmłodsi mieszkańcy Torunia starają się zdobywać doświadczenie zawodowe i pomagać innym podczas letnich wakacji.

W poszukiwaniu podobnych okazji do zdobycia dodatkowych pieniędzy i nauki odpowiedzialności, wielu młodych ludzi korzysta również z wsparcia Ochotniczego Hufca Pracy w Toruniu.