Gdzie w Toruniu mieszka najwięcej osób?

Kilka dni temu pisaliśmy o tym, że w Toruniu ubywa mieszkańców, na rzecz okolicznych miejscowości wiejskich. Ile tak naprawdę ludzi mieszka w naszym mieście? Gdzie jest najwięcej zameldowanych osób? Sprawdzamy!

Dane statystyczne w Toruniu

Według danych na dzień 31 grudnia 2022 roku, zameldowanych w Toruniu było 173 788 stałych mieszkańców oraz 6289 osób przebywających tam tymczasowo, co daje liczbę 180 077 mieszkańców. 54% z nich to kobiety, a 46% to mężczyźni. W 2022 roku przyszło na świat 1319 chłopców i 1196 dziewczynek. Pamiętajmy, że sam meldunek nie oznacza jednak faktycznego zamieszkiwania w danym mieście, według Narodowego Spisu Powszechnego w 2021 roku mieszkało tam 198 273 osób, a w 2011 roku – 204 954.

Najmniej mieszkańców

Toruń podzielony jest na 20 jednostek urbanistycznych. Sprawdzamy, w których tych rejonach mieszka najwięcej i najmniej osób. Zaczynamy od barbarki, którą na stałe zamieszkuje zaledwie 5 osób. Kolejna najrzadziej zamieszkała okolica, to Katarzynka. W tym rejonie przemysłowym na stałe zameldowanych są 34 osoby. Starotoruńskie przedmieście zamieszkuje 179 osób. W Rudaku można spotkać 921 mieszkańców. 1457 osób zamieszkuje Grębocin przy Lesie. Czerniewice to już 2168 zameldowanych osób. Kaszczorek to 2426 mieszkańców. W Grębocinie zameldowanych jest 3068 osób. Bielawy liczą 3153 mieszkańców.

najbardziej zaludnione rejony Torunia

Bielany to liczba 4428, natomiast na Starym Mieście zamieszkuje 5178 mieszkańców. 8963 osób mieszka na Jakubskim Przedmieściu. 10687 osób zameldowanych jest na Podgórzu. Stawki to 11 315 osób, natomiast Mokre to 12 397 mieszkańców. Wrzosy plasują się na jednym z najbardziej zamieszkałych części miasta – 16 338 osób. 21109 mieszkańców zameldowanych jest Na Skarpie. Bydgoskie Przedmieście liczy 21 353 osób, a Rubinkowo 22 219. Chełmińskie Przedmieście jest najbardziej zamieszkałą częścią miasta – liczy 31 644 osób.