Dynamika rozbudowy toruńskiego systemu komunikacyjnego: wkrótce nowe biletomaty na przystankach

Inicjatywa o nazwie „Dostawa i montaż stacjonarnych automatów biletowych” niesie za sobą obietnicę usprawnienia funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu. Już niedługo, na czterech kolejnych przystankach, pasażerowie będą mieli dostęp do nowo zamontowanych stacjonarnych biletomatów.

Twórcą projektu jest Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu, który zyskał finansowe wsparcie z funduszy unijnych. Dofinansowanie pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na okres 2014 – 2020. Plan zakłada, że w ramach tej inicjatywy pieniądze zostaną przeznaczone na zakup i montaż aż ośmiu biletomatów.

Cztery z nich już od lipca tego roku są dostępne dla mieszkańców i turystów odwiedzających Toruń. Znajdują się one na nowo wybudowanej trasie tramwajowej, która prowadzi na północ miasta. Konkretnie mowa o przystankach: „Targowisko” (peron zachodni skierowany ku centrum miasta), „Żwirki i Wigury” (peron wschodni), „Koniuchy” (peron środkowy) oraz „Hubego” (peron na północ). Od momentu ich uruchomienia, te cztery biletomaty obsłużyły prawie 19 tysięcy transakcji. Przede wszystkim sprzedawano w nich bilety czasowe, ale znaczną część stanowiły również bilety wirtualne, przypisywane do karty płatniczej.