Dynamiczny rozwój infrastruktury drogowej na osiedlu JAR w Toruniu

Na toruńskim osiedlu JAR, prace budowlane związane z infrastrukturą drogową postępują niezwykle dynamicznie. Mowa o prawie 1,8 kilometra nowych dróg i innych elementów infrastruktury drogowej. Prace obejmują fragmenty ulic: Watzenrodego, Strobanda, Heweliusza oraz tzw. drogi dojazdowej. Ukończenie ponad połowy prac rzeczowo-finansowych miało miejsce na przełomie kwietnia i maja.

Projekt na ulicy Watzenrodego dotyczy odcinka od skrzyżowania z ulicą Strobanda do ulicy Heweliusza, kierując się ku północy. W tym miejscu powstaje nowa jezdnia z możliwością przejazdu przez tory tramwajowe, chodnik, ścieżka rowerowa oraz oświetlenie i podwyższone skrzyżowania. Równocześnie trwa rozbudowa ulicy Strobanda na odcinku około 0,5 kilometra skierowanym na zachód z podobnymi udogodnieniami jak na ulicy Watzenrodego, w tym również z podwyższonym skrzyżowaniem z drogą dojazdową.

Inwestycje obejmują również północną część ulicy Heweliusza, która przechodzi obok pętli tramwajowej i łączy ulicę Watzenrodego z drogą dojazdową. Tutaj, podobnie jak na innych ulicach, budowana jest jezdnia, częściowe chodniki i ścieżki rowerowe oraz 300-metrowy segment łączący ulicę Strobanda z pętlą tramwajową.

Podczas wstępnych etapów realizacji projektu, wykonawca skoncentrował się na budowie ulic Watzenrodego i Strobanda, aby jak najszybciej zapewnić mieszkańcom dostęp do pobliskich bloków mieszkalnych. Następnie, po zainstalowaniu zasilania i wybudowaniu kanału technologicznego, rozpoczął pracę nad budową dróg, parkingów i pozostałej infrastruktury. Do tej pory ukończono całe odcinki jezdni z nawierzchnią bitumiczną na ulicach Watzenrodego i Strobanda oraz część jezdni na ulicy Heweliusza. Na pozostałych fragmentach ulicy Heweliusza i drogi dojazdowej powstały już koryta oraz stabilizacje istniejącego gruntu z kruszywa.