Dofinansowanie prac konserwatorskich i budowlanych przy zabytkach Torunia

Urząd Miasta Torunia, a dokładniej Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, ogłosił nabór wniosków o środki finansowe przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie czy projekty budowlane związane z obiektami zabytkowymi. Proces składania dokumentacji jest otwarty do ostatniego dnia kwietnia.

Fundusz, który ma zostać przydzielony podczas tej sesji, wynosi 110 tysięcy złotych. Każdy wnioskujący ma prawo zgłosić tylko jedno przedsięwzięcie dotyczące jednej konkretnej nieruchomości zabytkowej w ramach danego naboru. Stopień finansowania zależy od specyfiki projektu:

  • do 100% kosztów prac lub robót przewidziano dla zabytków wpisanych do rejestru zabytków;
  • do 50% kosztów pokryje grant w przypadku zabytków, które znajdują się na terenie gminy i są zarejestrowane w ewidencji gminnych obiektów zabytkowych;
  • do 30% kosztów przeznaczono na prace przy innych obiektach wpisanych do gminnej ewidencji zabytków.

Aplikacje oraz wytyczne dotyczące ich przygotowania są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz bezpośrednio w biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu, mieszczącym się przy ul. Podmurnej 2/2a (tel. 56 611 87 95).

Kompletne wnioski, zgodnie z wymogami i razem z wymaganymi załącznikami powinny zostać dostarczone najpóźniej do 30 kwietnia do siedziby Miejskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu lub Punktu Informacyjnego Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń. Można je przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście. Decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Torunia, a nie kolejność zgłoszeń.