Długotrwała odnowa kamienicy przy ulicy Bydgoskiej 50-52

Od trzech lat trwają intensywne prace remontowe w kamienicy położonej przy Bydgoskiej 50-52. Zakończenie tych inwestycji było już niejednokrotnie przekładane na późniejszy termin. W konsekwencji, do funduszu przeznaczonego na renowację tego budynku, trzeba było dołożyć dodatkowe miliony złotych.

Nieruchomość ta, będąca własnością gminy, oczekiwała na odnowę przez długi czas. Rozważania nad jej reanimacją rozpoczęły się około 14 lat temu. Wtedy to koszty przedsięwzięcia były szacowane na sumę prawie trzy razy niższą od finalnej wartości. Okazało się bowiem, że całkowity koszt remontu wynosi aż 18 milionów 768 tysięcy złotych.

Spośród tych środków, znaczący udział miało wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej. Bezczynność w kwestii tak znaczącej inwestycji wiązała się z dużymi kosztami, a podjęte prace remontowe okazały się być bardziej kosztowne niż zakładano na początku procesu renowacyjnego.