Budżet powiatu toruńskiego – źródła dochodów i sposoby ich zarządzania

Praca na rzecz samorządu terytorialnego nie jest możliwa bez odpowiednich funduszy. Na jakie zasoby finansowe może liczyć powiat toruński? Jak te środki są gromadzone i zarządzane, a także w jaki sposób są one dystrybuowane?

Podstawowy schemat finansowania działalności powiatu jest opisany w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ustawa ta identyfikuje trzy główne kategorie dochodów: generowane ze źródeł własnych, subwencja ogólna oraz dotacje celowe przyznawane przez budżet państwa do realizacji zadań własnych i zleconych.

Wśród źródeł własnych dochodów powiatu toruńskiego, mamy przede wszystkim przychody z opłat pobieranych na podstawie specjalnych regulacji. Te obejmują dochody z usług geodezyjnych, transportowych (opłaty za korzystanie z pasa ruchu), komunikacyjnych (płatności za prawo jazdy czy rejestrację pojazdów) oraz z działań związanych z ochroną środowiska (opłaty za rejestrację jachtów). Informacje na ten temat dostarcza Danuta Jabłońska-Drążela, skarbnik powiatu toruńskiego. Dochodami tymi są także środki uzyskane przez jednostki budżetowe powiatu oraz wpłaty od wydzielonych środków powiatowych zarządzanych poza budżetem przez jednostki oświatowe oraz dochody z majątku powiatu. Na tym tle szczególnie znaczącym źródłem dochodów jest wynajem części nieruchomości przy ul. Szosa Chełmińska 30/32 w Toruniu.

Powiat toruński otrzymuje też swoje udziały w dochodach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które wynoszą 10,25% dla podatników płacących podatki lokalnie. Dla osób prawnych, udział samorządu wynosi 1,40%. Inne źródła dochodów obejmują niezwrotne środki z zagranicy i fundusze unijne, które są wykorzystywane do finansowania działań w obszarach edukacji, zdrowia, pomocy społecznej, geodezji i transportu drogowego.