Archeolodzy odkrywają XIII-wieczne pochówki w Toruniu: starożytny cmentarz zaskakuje liczbą szkieletów

Grupa archeologów z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika dokonała niezwykłego odkrycia przy Bramie Klasztornej w Toruniu, gdzie natrafili na pochówki datowane na XIII wiek, znajdujące się w obrębie kompleksu św. Ducha. Ten starożytny cmentarz jest jednym z najstarszych znanych miejsc spoczynku w Toruniu. Naukowcy przewidują, że liczba odnalezionych tam szkieletów może okazać się naprawdę imponująca. Pierwszy odsłonięty szkielet, według wstępnych założeń, może należeć do kobiety z XIII wieku.

Podczas przeprowadzania badań na stosunkowo małym obszarze przy Bramie Klasztornej, naukowcy ujawnili późnośredniowieczne poziomy użytkowe, które prawdopodobnie datowane są na początki XIV wieku. Dr Ryszard Kaźmierczak z Katedry Starożytności i Wczesnego Średniowiecza Instytutu Archeologii UMK podkreślił, iż badacze odkryli oryginalny bruk datowany na XV-XVI wiek.

Oprócz tego, naukowcy natknęli się na mur, który najprawdopodobniej zamykał od północy kompleks św. Ducha i benedyktyński klasztor. Dr Kaźmierczak potwierdził, że cmentarz zdecydowanie znajduje się na tym terenie i towarzyszy kościołowi.

„W tej części, którą właśnie badamy, natrafiamy na pierwsze pochówki” – relacjonuje dr Kaźmierczak. Jeden z reporterów PAP, rozmawiając z archeologami pracującymi na miejscu odkrycia, dowiedział się, że odkryto kompletny szkielet, który prawdopodobnie należy do kobiety żyjącej w XIII wieku. Oczywiście takie założenie musi jeszcze zostać potwierdzone szczegółowymi badaniami.

Naukowcy przewidują jednak, że liczba szkieletów odnalezionych na tym terenie może być ogromna. W profilu wykopów od strony zachodniej można już dostrzec m.in. czaszki.

Archeolodzy natrafili również na niezidentyfikowane konstrukcje drewniane, które mogą pochodzić z wczesnego średniowiecza. Badania prowadzone są na tym obszarze ze względu na planowany projekt budowy komory ściekowej, która ma powstać w ramach modernizacji Bulwaru Filadelfijskiego.